Mishandling av barn: Vennligst forstyrr!

Redd Barna starter i disse dager en kampanje som heter Vennligst forstyrr!

En undersøkelse de har hatt viser at 1,7 millioner nordmenn har sett, hørt eller hatt sterk mistanke om at et barn utsettes for vold, melder Redd Barna på sine nettsider. Det viser seg at mer enn halvparten av vitnene sier at de melder fra ved mistanker. Én av tre voksne nordmenn sier de av ulike grunner ikke har ønsket å melde ifra når de har hørt eller sett vold mot barn.

Redd Barna’s mål med kampanjen å senke terskelen for å melde i fra til barnevernet – da de mener at en “magefølelse” bør være nok til å melde i fra. De minner også om at de som melder til barnevernet kan være anonyme, og grunnen til å være anonym kan være så “tynn” som bare det.

Hvor mener du terskelen for å melde ifra til barnevernet bør ligge?

Vist 358 ganger. Følges av 18 personer.

Kommentarer

Viser kun siste 30 kommentarer — vis alle 262 kommentarer

Nå er det vel sånn i det uttdraget jeg satte inn, at Killèn nevnes 1 les EN gang i artikkelen.

Jeg bestrider ikke at det offentlige og Barnevernstjenesten gjør feil, og ofte med katastrofale følger. Det som jeg syns blir så feil er måten kampen føres på.

Det har vel og etterhvert kommet fram at det i mange tilfeller skorter på opplærinen til ansatte i barnevernet, og om det er noen yrkesgruppe som burde gjennomgå tester for skikkethet til jobben de skal utføre, ja, så er ansatte innen offentlig sektor og spesielt barnevern målgruppe nr 1.

Når man danner sånne aksjonsgrupper som enkelte har gjort så oppnår disse gruppene kun å få oppinionen mot seg; og det var vel ikke helt meningen. Kampen for et kompetent barnevern er en viktig kamp for de BARNA det gjelder. Voksnes egoistiske selvrealisering og ofte uansvarlighet få heller komme i andre rekke. Sorry, men sånn er livet…

Unni Evang:

Videre hører han ikke på psykologen som på en vennlig måte forklarer at barnevernet gjør en god jobb. Han hører derfor trolig heller ikke på sine egne barn.

Dette står inne i den linken du henviser til. Er det slik at selv om du kanskje ikke er enig med et politisk parti, eller f.eks mener at politihijab ikke burde bli lov, så er du en agressiv person og også slik mot dine barn??
Eller om du står for dine rettigheter innen NAV f.eks mens en saksbehandler påstår at du ikke er sjuk, slik din lege henviser til, så skal du ikke få lov å bli oppgitt og sint, for da lider du av sinneforvirring og også mest trolig er slik mot dine egne barn??

Ser du hvor dumt dette blir??

Å hva er en vennlig måte? Hvem var inne å vurderte om psykologen der var vennlig? Psykologen selv?
Du kan jo bare se på en viss debattant som jeg ikke skal nevne nick på her inne. Han viser til ekstrem holdning når det gjelder å spy ut av seg hva han tror folk måtte lide av psykisk.. Mest trolig spyr han vel ut av seg slike ting til sine barn også da, eller?? Altså, uegnet som far for sine barn, pga psykisk misshandling av sine barn? Eller?

Merkelig alt som kommer frem her, jeg har jo hatt en del med barnevernet å gjøre privat, men dette var hyggelige mennesker det var mulig å sammarbeide med, oppfatter derfor dem som gode støttespillere når ting går galt. Fikk den hjelpen vi skulle ha og hørte da aldri noe om psykologer etc… Leste gjennom papirene, ingenting var uthevet der, så enten er det kommunevis forskjell eller så er fantasien hos enkelte stor…

Bengt.. Hva du tror spiller ikke så mye rolle når det har stått om dette i media ang det med at noen kommuner i landet har fått reffs for nettopp dette, ang finnanskrisa..

Bengt.. Hva du tror spiller ikke så mye rolle når det har stått om dette i media ang det med at noen kommuner i landet har fått reffs for nettopp dette, ang finnanskrisa..Om en forelder blir rammet av finnanskrisa, så burde barnevernet så absolutt ikke gå inn å fjerne barna, men heller iverksette økonomisk støtte til denne barnefamilien nettopp pga finnanskrisa. Det er ingen garanti for at en evt fosterforelder ikke skal bli rammet.

Bengt.. Hva du tror spiller ikke så mye rolle når det har stått om dette i media ang det med at noen kommuner i landet har fått reffs for nettopp dette, ang finnanskrisa..Om en forelder blir rammet av finnanskrisa, så burde barnevernet så absolutt ikke gå inn å fjerne barna, men heller iverksette økonomisk støtte til denne barnefamilien nettopp pga finnanskrisa. Det er ingen garanti for at en evt fosterforelder ikke skal bli rammet.Hilde N: 2 les TO gang blir Kari Killèn nevnt i den arikkelen. Å det betyr ikke annet enn at dem har tatt henne forskning til vurdering for sine bestemmelser.
Bare det at hun blir nevnt i det hele tatt i artikler fra barne og likestillingsdepartementet sier sitt.

Bengt.. Tviler ikke på at du har opplevd et positivt samarbeid og har en positiv opplevelse ang barnevernet. Men du skal ikke benytte deg av din opplevelse for å tråkke ned og betvile at andre kan ha en annen opplevelse enn deg. I såfall må du innrømme at du sitter der med skyggelapper og ikke vil vite av de ting som ikke er bra innen etaten. Å burde dermed ikke delta i debatter som omhandler etaten, for du hverken vil eller ønsker å se eller vite om de feil og mangler som foregår rett utanfor døra di.

Beklager tellefeilen Gro:)

Nå skal en være forsiktig med å ikke la andre tro, for på sidene til denne foreningen får en nesten inntrykk av at det er en egen trosretning. Konspiritative tanker gavner ingen.

Naar jeg leser de mange komentarer paa denne side, maa jeg si jeg kjenner en frykt for at dersom seriositeten er like “hoy” innen barnevaernet ville det vaere skremmende.
Det som dog beroliger meg, er at jeg vet at fullt saa ille som noen vil ha det til er det slett ikke innen denne etat.

Det er logisk at ogsaa mennesker innen denne etaten kan gjore sine feil som enhver annen, og dette er jo selvsakt tragisk naar det har med mennesker aa gjore. Dog synes jeg tiden er inne for aa faa fram en mer seriositet i denne diskusjonen er inne.
En kan vel ikke stikke under en stol at ogsaa her kan man lett bli innhabil, da dette trass i alt er saker som berorer et menneske svaert dypt og av den grunn kan miste sitt gangsyn.

Går ut fra at Wiggo er tapt i sine livsløgner. Trist. Likevel er det nyttig å påpeke at hva Wiggo føler, opplever, assosierer etc som seriøst, ikke er seriøsitet. Seriøsitet er å forholde seg til faktaene i en sak. Dette nekter Wiggo, og blir stående på stedet hvil, uten muligheten for utvikling.

Er Wiggo tapt bak en livsløgn så vet jeg jaggu et par andre som er det også ja….snakk om seriøsitet da mann…

Men dere er vel sterkt imot Dette også dere da

For etter hva man forstår av deres argumentasjon så ser dere antageligvis på dere selv som den perfekte forelder!!!!
Alle de frasene dere kommer med i denne tråden kan plukkes fra hverandre bit for bit og det eneste dere står igjen med da er kun at dere selv har opptrådt på en sånn måte at Barne vernet heldigvis reagerte og fikk tatt hånd om barna, og takk gud for det.
Så det eneste som hjelper da er å sitte og pjatte i noen diffuse argumenter som er så tafatte at det er helt utrolig at de fremsettes av personer som har en IQ større enn sin egen sko størrelse.

Skjønner egentlig ikke hvorfor den norske stat slutttet med tvangs sterilisering………………………….

CC

Må i grunnen være vanskelig å være barn i en familie hvor ens foreldre tror at hele verden konspirerer mot en, alle tar feil, bare en av foreldrene har rett. Kan tenke meg at det må være noe kuende…
Ens person blir liksom universets midte når en tror at alle jobber mot en, som i et skjult nettverk, må da være kjedelig å finne ut at de egentlig lar den av foreldrene sveve der i sin paranoia, at universets midte er noe helt annet…
Stakkars unger…

Arild H
Går ut fra at Wiggo er tapt i sine livsløgner. Trist. Likevel er det nyttig å påpeke at hva Wiggo føler, opplever, assosierer etc som seriøst, ikke er seriøsitet. Seriøsitet er å forholde seg til faktaene i en sak. Dette nekter Wiggo, og blir stående på stedet hvil, uten muligheten for utvikling.

wiggo
Ja det er mye du gaar ut fra Arlid synes det meg som, hadde nesten sakt det virker som du har gaat ut av ditt gode skinn ogsaa

Riktignok har jeg ikke den helt store kjennskap og oversikt i alle barnevaernets aktiviteter, men dog har jeg hatt en del aa gjore med dem fra tidligere aar.
Min aerfaring er at de til enhver tid prover aa arbeide seg ut fra den situasjon barnet/ familien befinner seg i paa beste maate. Jeg har aldri hort om – eller hort om lignende av hva du er i stand til aa brodere ut om denne etat. Naar jeg sier aldri hort om – saa tenker jeg da paa den mengde du mener aa kunne paavise. Selvsakt kan det skje feil innen barnevaernet ogsaa da de ogsaa kun er mennesker.
Derimot har jeg sett fra den andre side – hvordan man har provd aa pakke inn og uskyldiggjore / bagatellisere egen situasjon, for aa prove aa skjule realiteter. Dette paa tross av at enhver maa forstaa at det er det lille barn som til syvende og sist betaler den hoyeste pris for dette.

Du bruker ord som livslogner, ja mon ikke dette ord passer inn paa denne side, det tror jeg nok jeg kan enes med deg i.
At et voksent og – da forhaapentlig – oppegaaende menneske vil bruke saa store krefter for aa prove alt som er i sin makt og mer til, for aa ruinere den ene etat som skal arbeide for de svakeste og mest uskyldige i vaart samfunn er intet mindre en tragisk og uforstaaelig.
Hvorfor snur du ikke din kappe naar du mener at denne etat og samfunnet forovrig er saa grusomt for det ubeskyttede barn, og bruker de samme krefter til aa opprette et skydd for disse vaare kjaere smaa?

Jeg tror den tunge som ga meg det ordet livslogner, hentet ordet fra sin egen naerhet, hvilket er utrolig trist. Naar man tenker paa hvor lite nettopp den tungen hviler seg.

Har du ingen ting annet en synsing å komme med?

Hva er “fakta”?
Hva er “bevis”?
Hva er “forskning”?
Hva er “dokumentasjon”?

Helt uten å ha forståelse for slikt bare VET du fordi du vet. Og dette vet du fordi du bare vet.

Det er slikt som gjør at jeg må kjempe for å beholde troen på mennesket.

Det ligger BEVIS i denne tråen og dens lenker på at selve fagligheten i bv, er feil.

Men du trenger det ikke, fordi du bare vet. Tenk om jeg hadde vert så heldig, at jeg bare viste fordi dopaminen i hjernen belønnet den ene meningen mer enn den andre.

Men jeg er altså avhengig av å forholde meg til bevist virklighet, for å vite.

Alt annet er TRO og OVERBEVISNING – eller det man kaller hypoteser.

Når tro, overbevisning eller hypoteser er motbevist, så er man selvsagt fri til å drite i det. Det må du bare fortsette med.

Bevisene kommer imidlertid til å bli gjentatt og gjentatt, og de som driter i bevisene er de som til slutt blir stående som vrange, bakstreverske, virklighetsfornektene etc.

Men ver så god, føl, syns, assosier, bruk intuisjon og subjektiv erfaring og subjektiv fornuft til å fornekte bevis. Trærne i hagen her forsvinner ikke av det. Solige forskningskonklusjoner bassert på forskning på tusenvis av mennesker, forsvinner heller ikke Så får vi håpe på ferrest mulige ignoranter, slik at de offentlige overgrepene og bortkastede pengene raskest mulig blir en “saga blott”.

Lærte egentlig at en løgn er en løgn uansett hvor mange ganger en kverulant gjenntar den, noen som har hørt den?

Forklar hvorfor Daly & Wilsons forskning skal ignoreres?

Du snakker om Norsk barnevern, du klager på Norsk barnevern, du underbygger ingen av påstandene dine med noe fra Norge, untatt Kristoffersen som du i neste øyeblikk kaller svadaforsker…

Vi vet også at Barn sier de ble sviktet av Barnevernet—Fordi de ikke ble tatt ut av hjemmet raskere,,mange sliter som Voksne-resten av livet-Fordi Foreldrene ble tatt mer hensyn til-enn barna.DET er Alltid Barna som er den Svake her.

Vi vet jo at barn trygler om å få komme hjem, får nei, og tar sine liv.

he he .. du driver og gjentar deg selv hele tiden mann, har du aldri noe nytt og komme med da.
Av alle dine kommentarer så har det ikke vært mulig og dra ut en liten prosent andel av det som kan sies og være fornuftig, jeg titttet såvidt innom den eventyr siden dere har, ord blir fattige i en sådann stund.

Et rungende JA til at Psykiatrien får høynet sine budsjetter, det ser ut som det behøves.
CC

Barn blir opplært med at om bare barnevernet får gripe inn så blir alt bra. Dette tror de på, og sier at de skulle blitt tatt fra sine foreldre. Problemet er bare at opplæringen er feil De fleste som blir tatt fra sine foreldre får det verre.

De som sier de skulle blitt tatt tidligere, er ikke opplært med at den som ikke oppførte se ok overfor dem faktisk var den som skulle blitt tatt bort. Hadde de blitt opplært med dette, så hadde spurt: Hvorfor tok dere ikke bort plageånden tidligere. Hvorfor ventet dere med å plassere vedkommende i fengsel?

Barnevernet må bevise sin dyktighet. Nå er det imidlertid for sent. Deres uduglighet er allerede bevist.

Likevel lurer man barn til å tro at barnevernet er himmelen og redningen.

Det blir ikke barn opplært til.Men barn føler seg ivaretatt og Trygge…Og får God oppfølging og omsorg….Trygghet er Grunnleggende for Alle mennesker.Små som store…Det er Vår Plikt å ta vare på Barna.

Nå ble jeg sensurert på følgende:

“Det er ikke en egen type mennesker i Norge. Forskningen som s…”

Det betyr at jeg må begynne å sikkerhetskopiere innleggene, og legge dem ut andre steder, som beviser at ledelsen for denne sonen sensurerer meg.

Tror det er noen som ikke takler mer motstand. Hvorfor ikke bare kaste meg ut fra sonen? Dere er vel ikke feige?

Hvordan vet du at barn føler seg trygge, når en mengde barn hevder det motsatte, og til og med tar sine liv?

Nå er det vel sånn Arild Holta; at selv om det er en eller begge foreldrene som burde ha vært fjernet fra sine barn så er ikke dette praktisk mulig å få til, av den enkle grunn at barn trenger en voksen oppegående person til å rettlede seg gjennom livet slik at han/hun kan bli en voksen ansvarlig person som respekterer samfunnets lover, regler og normer.

Det skulle vært sånn at om en person var en dårlig oppdrager og rollemodell så måtte den voksne flyttes fra barnet, og klarer du å få det til Holta så har du min respekt…

dårlig oppdrager og rollemodell

Dette avhenger svært av individuelt ståsted. Det var slike argumenter man brukte når man tok 100000 barn fra den australske urbefolkning, indianer, samer eller utruddet taterkulturen og sigøynerkulturen.

Fjerner man en voldelig pappa, og en total sinnsyk mamma, så står man igjen med 4 besteforeldre og gjerne enda flere tanter og onkler. Noen ganger voksne søsken. Videre familie, venner, nærmiljø etc etc.

Dette boikotter ofte dagens barnevern. De stjeler barna fra hele slekter, alle inngifte, alle venner, hele nærmiljøet. Det er uhyre sjeldent at slike dramatiske barneødeleggende virkemidler er nødvendig.

Ingen Kaster deg ut eller sensurerer deg…Fornuftig motstand tåler du vel?

Jeg har nettopp fått melding fra ledelsen her at de er begynt å fjerne innlegg. Håper det ikke blir flere.

Meldingen jeg fikk var:

Vertskapet i sonen Veggen har sett seg nødt til å slette kommentaren “Det er ikke en egen type mennesker i Norge. Forskningen som s…”.

Barn blir opplært med at om bare barnevernet får gripe inn så blir alt bra.

Lurer litt på hvilke barn man her snakker om. Er det de som har vært i kontakt med barnevernet eller gjelder det “alle” barn? Det er vel nok historier om barn som ikke har hatt det godt når de har kommet under det offentliges vern men det på den annen side er det heldigvis en del som også har gode opplevelser. Dog bør man kan hende ikke glemme at en del barn/unge som blir fanget opp av det offentlige muligens alt har store stener i sekken sin som gjør at de alt har vansker for å bære byrden uansett hvor god hjelp de får.

Det er forsåvidt ganske lett å lage barn, ja de blir laget og er ikke en plutselig overraskelse som dumper ned i postkassen, det er da ikke så underlig at en del barn har foreldre som ikke burde ha vært det. Så kan vi stille oss spørsmålet om dette er noe vi bare må godta eller hvilke virkemidler det vil være rimelig at samfunnet benytter for å begrense eventuelle følger.

Vi bør vel heller ikke glemme at de fleste barn som vokser opp i Norge ikke har behov for barnevernets tjenester, de har det heldigvis som barn flest og klarer seg utmerket på tross av de feil og mangler vi som foreldre og foresatte har. For ingen av oss er perfekte foresatte, de er en illusjon.

I visse tilfeller kan det virke som om vi går oss litt vil i illusjonen om at familien er det tryggeste oppvekstmiljøet. Barn har nok mer behov for omsorg og kjærlighet enn de har behov for at dette blir gitt dem av sitt biologiske opphav. Den største myten man har er vel den om at det er en automatikk i at man skal elske sine foreldre og at de elsker sine barn. Så enkelt er det nok ikke. Et godt forhold krever faktisk at man vet hva man holder på med og har selvinnsikt nok til å se egne feil og mangler.

Barn har vi til låns, det er hyggelig om de setter pris på det vi kan gi dem men langt viktigere er det at de får en slik start at de klarer seg og mestrer sine liv videre selv. Så får man håpe at de blir hakket bedre enn oss selv for heldgivis finnes ikke det perfekte og det betyr enkelt å greit at alt kan bli bedre.

Merkelig at de fleste da har mer tiltro til barnevernet enn Arild her.
Varling var vel tema, ikke Arilds syn på verden, det har vi hørt noen ganger nå, at alle tar feil utenom ham. La oss diskutere tema, ikke kverulanter!

Vi har vel kommet til et punkt i denne tråden der de fleste har fått fram sin mening og budskap. De fleste av oss har en oppfattelse av hva som er rett og galt, og alle er enige om at det begåes stygge overgrep overfor barn og at barn må beskyttes fra manipulerende voksne som under dekke sier de taler barnas sak, men som egentlig taler sitt eget forkrøplede syn på samfunnet sin sak…

Det er mye galt i dagens samfunn og diskusjonen og ytringsfriheten er et kjempeviktig virkemiddel til å få satt søkelys og dagsorden på ting som ikke fungerer som de skal eller er ment å gjøre. Jeg har også lært et par ting i de årene jeg har levd og de kan egentlig kortes ned til denne setningen: Når du vil at noen andre skal ta oppvasken starter du ikke ønsket med å si; du tar ALDRI oppvasken…

Tror i lar Hilde få siste ord, så kan trådstarteren eventuelt åpne tråden igjen om hun vil.

Samtalen er stengt

Stengt av Bengt K. (fredag 8. mai 2009 kl 01).

Annonse

Nye bilder